1

Kokybė

Įmonėje įdiegta kokybės valdymo sistema, atitinkanti standarto:

  • ISO 9001:2015 / LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus;
  • ISO 14001:2015 / LST EN ISO 14001:2015 reikalavimus;
  • ISO 45001:2018 / LST EN ISO 45001:2018 reikalavimus.

Sertifikatus išdavė – BVQI (Bureau Veritas Quality International). Sertifikatų galiojimai pratęsti iki 2024 m. balandžio 11 d.

BVQI šiuo metu yra labiausiai pasaulyje pripažinta sertifikavimo įstaiga.