1

Transformatorinės TR-1520 rekonstrukcija

Transformatorinės TR-1520 rekonstrukcija. 10-0,4kV įrangos tiekimas, 10kV kabelių linijų įrengimas montavimo, derinimo darbai.
Užsakovas: AB ESO
Darbų pradžia: 2016 m.
Darbų pabaiga: 2016 m.