1

Užbaigtas projektas: Europinės vėžės „RAIL BALTIC/RAIL BALTICA“

Sėkmingai įgyvendintas ir 2021m. užbaigtas projektas – Europinės vėžės „RAIL BALTIC/RAIL BALTICA“ geležinkelio linijos nuo Lenkijos ir Lietuvos valstybių sienos iki Kauno trūkstamų jungčių įrengimas ir pasirengimas Europinės vėžės plėtrai nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos NR. 2014‐LT‐TMC‐0109‐M statinio projekto „Rail Baltica“ esamo geležinkelio ruožo Rokai–Palemonas–Kaunas rekonstrukcija. 1 statinys: Geležinkelio ruožo Kaunas – Palemonas rekonstrukcija.