1

Vilniaus m. transformatorinių TR-388, TR-438, KT-177, TR-1441 valdymo įrengimas

Vilniaus m. transformatorinių TR-388, TR-438, KT-177, TR-1441 valdymo įrengimas. Techninis darbo projektas, įrangos tiekimas, montavimo, derinimo darbai.
Užsakovas: AB LESTO
Darbų pradžia: 2015 m.
Darbų pabaiga: 2015 m.